1
Operacyjność - możliwość porównania raportu z oczywistymi osiągnięciami uczniów. Menadżerowie Coca-Coli byli znacznie zatrudnieni w projektowanie nowoczesnych zakładów, organizacje różnej marki dystrybucyjnej oraz badania możliwości wspólnego przedsięwzięcia z Cadbury Schweppes w Znakomitej Brytanii. Cele cząstkowe określają wiedzę lub nauki, które sprawia